Troubleshoot Magento 2 (Unable to click links in ADMIN dashboard)

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ¥1000 - ¥3000 JPY
 • Tổng Lượt Chào Giá 23

Mô Tả Dự Án

I have an issue with a Magento 2 store where the site is up and running on the front end, but on the back end, currently all the links in the left admin bar of the dashboard don't work. I am unable to access products, customers, etc. in admin.

This problem seems to be caused by script errors, and began to occur after minifying JavaScript and CSS in the Magento admin, and enabling CDN at the server side (which has since been disabled).

This is an urgent issue and help is needed as soon as possible.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online