Đã đóng

Virtual Assistant

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $217 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Looking for a wonderful and passionate virtual assistant who loves to be part of something great and exciting like a new start up business that we are. Virtual assistant duties will be many but over all will be fun. Must posses GREAT communication skills and speak English fluently.

Must be able to have video conferencing before hire, during and anytime needed to perform within our expectations.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online