Đã đóng

Virtumemart "Out of Stock" at payment - bug fix

Dự án này đã được trao cho hoangvandungbk với giá $45 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I am using joomla 3x, virtuemart 3x, vmuikit and iyzico payments.

I need a bug fix for the problem below;

- When the item stock level is 1 and when buyer tries to pay by credit card, while passing from cart to credit card payment form the customers takes "out of stock" error message. And the order stays at "Pending" position at backend.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online