Đã đóng

Virtumemart "Out of Stock" at payment - bug fix -- 2

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $51 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I am using joomla 3x, virtuemart 3x, vmuikit and iyzico payments.

I need a bug fix for the problem below;

- When the item stock level is 1 and when buyer tries to pay by credit card, while passing from cart to credit card payment form the customers takes "out of stock" error message. And the order stays at "Pending" position at backend.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online