Virtumemart "Out of Stock" at payment - bug fixment

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

I am using joomla 3x, virtuemart 3x, vmuikit and iyzico payments.

I need a bug fix for the problem below;

- When the item stock level is 1 and when buyer tries to pay by credit card, while passing from cart to credit card payment form the customers takes "out of stock" error message. And the order stays at "Pending" position at backend.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online