Còn mở

WEBSITE FOR DOG SUPPLY RETAIL STORE

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $158 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

I'm looking to get a clean, simple website built for my dog supply retail store and daycare. Something that just gives a snapshot of our brand. I already have the domain name and it's parked with godaddy. Eventually we will ship retail items so I will need e-commerce integrated. Can you provide pricing for my needs? Also, do you have any links to the work you've done? Thanks

PLEASE PROVIDE PRICE AND LINKS TO YOUR PREVIOUS WORKS.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online