Đã hoàn thành

Walk me through setting up Woo Commerce on Wordpress

Dự án này đã kết thúc thành công bởi stephwag với giá $50 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

I am looking for someone to get on Skype with me so I can share my screen and ask you questions.

I will ask questions about how to set up Woo Commerce for selling digital products on my website.

Thanks in advance

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online