Đóng

Web Developer

Dự án này đã nhận được 76 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R294 ZAR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R200 - R400 ZAR / hour
Tổng đặt giá
76
Mô tả dự án

Web management

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online