Đã Hủy

Web Development -- 2

I need a freelancer to help me with Web Development , my budget is around Rp 100000 - 300000 IDR and I need this project to be done within one week

Kỹ năng: Thiết kế trang web

Xem thêm: web design final project, web based pos project, web based application project, web design sample project, web based access project, metatrader development web service

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sukoharjo, Indonesia

Mã Dự Án: #14685556

2 freelancer đang chào giá trung bình Rp250000 cho công việc này

R37

A proposal has not yet been provided

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.8
Rp250000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0