Đóng

Webpage creation and duplication

Dự án này đã nhận được 74 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20 - $100 USD
Tổng đặt giá
74
Mô tả dự án

This will be a fairly simple project. HTML knowledge required but that's about it.

You'll be taking existing product pages from our website, duplicating them and plugging in pictures, descriptions and prices for other products - info we'll send you.

Our site is not database driven, so each page is just html and each prouduct has it's own page.

Looking for a low rate from india or ??

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online