Đã đóng

Website Form API customization

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $633 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

API / HTML customization to:

- Assist MS in designing or revising three web forms:

o Consultant Registry (pre-existing, needs revision),

o Analyst Registry (pending, similar to consultant registry)

o Contact us (pre-existing),

- Link two website forms (Consultant Registry, Analyst Registry) to our Zoho Recruit account (recruiting database)

- Link our Contact US website form to a database.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online