Đã đóng

Website android ios Game developer

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $15 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

I need android ios web game.

I will know on chat.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

  • Hạn định ngân sách và khung thời gian
  • Mô tả đề xuất của bạn
  • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

    • Forbes
    • The New York Times
    • Time
    • Wall Street Journal
    • Times Online