Đã đóng

Wordpress Fix overlay, images and images stretched

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $25 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $15 AUD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

Hi there,

I have 3 issues that i want it be fixed, one the text and images are overlay on responsive and desktop and also on homepage images are stretched. Also at home page pics size needs to be changed.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online