Đã đóng

Wordpress and html edits.

Dự án này đã được trao cho waqar096 với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Need someone to make some fast changes to 3 websites. Below are changes.

Website 1: Wordpress - Site is for a restaurant. On the food menu I need price changed on about 7 items. Also need about 6 items deleted and about 7 items added.

Website 2. Need to delete a countdown box on a html site.

Website 3. Need to fix a page on my html site (simple fix).

Need all done within 1-2 hours. Budget $25.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online