Đã đóng

Wordpress page design DIVI theme (NOT PHP DEVELOPMENT WORK)

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $55 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I am looking for a designer who has Wordpress experience. I have 3 pages that need to be modified. The pages are already designed with content in DIVI theme but I would like them much better. Need someone with great design skills like with landing pages and should use Wordpress to deliver creative pages using Wordpress DIVI theme elements

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online