Đã đóng

Wordpress resize image

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $21 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 AUD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

Hi there,

i want someone who can resize my images on site like the image below and add the NEW button on it as well. Please check the screenshot below and see. Must be done in 30min or less.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online