Wordpress resize image

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 29

Mô Tả Dự Án

Hi there,

i want someone who can resize my images on site like the image below and add the NEW button on it as well. Please check the screenshot below and see. Must be done in 30min or less.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online