Wrap a Template around my WHMCS Software

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

I currently have a website and I also use WHMCS Billing Software. I need a new template I have to be "wrapped" around the WHMCS design. I know you can do this with headers and footers. All css must remain intack and work properly after added.

The "[url removed, login to view]" file will have the word "CONTENT", this will be the stopping point for the HEADER and the beginning for the FOOTER. All of the content from WHMCS should be displayed where "CONTENT" is located...

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online