Đã đóng

Wrap a Template around my WHMCS Software

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $39 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I currently have a website and I also use WHMCS Billing Software. I need a new template I have to be "wrapped" around the WHMCS design. I know you can do this with headers and footers. All css must remain intack and work properly after added.

The "[url removed, login to view]" file will have the word "CONTENT", this will be the stopping point for the HEADER and the beginning for the FOOTER. All of the content from WHMCS should be displayed where "CONTENT" is located...

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online