Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã nhận được 118 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $4156 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
118
Mô tả dự án

Please Note the following:

1. Specs of system included so only experienced consultants should respond.

2. Please send a link to a demo that you have created and is functional

3. Specify Duration and Cost of Building the System

4. Please breakdown cost into 2. Demo ( within 10 days) Fully functional System ( Duration)

5. Cost of hosting for transaction processing server

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online