Đã đóng

Write an iPhone application

Dự án này đã nhận được 111 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1193 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
111
Mô tả dự án

Looking to build an Iphone/android APP with Web integration that has following features:

1. Ability to upload Digital content for example text, images, video, etc...

2. Have a user/content rating system

3. Buy and Sell Content via paypal, other payment gateway or merchant account

4. Possible logo creation

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online