Write some Software

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €8 - €500 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 23

Mô Tả Dự Án

I have a Model I have created for Soccerway data that uses poisson values for analysisng games.

The model is currently a single Excel file and I must add the data manually from Soccerway.

I hope someone could be able to help me in scraping the data from Soccerway and perhaps be able to implement this into a webpage instead of a Excel sheet to make it more user friendly.

I will answer any questions as best I can.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online