Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €254 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €500 EUR
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

I have a Model I have created for Soccerway data that uses poisson values for analysisng games.

The model is currently a single Excel file and I must add the data manually from Soccerway.

I hope someone could be able to help me in scraping the data from Soccerway and perhaps be able to implement this into a webpage instead of a Excel sheet to make it more user friendly.

I will answer any questions as best I can.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online