Đã đóng

adding categories to website plus banners

Dự án này đã được trao cho rexzetsolutions với giá £250 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I have a website i brought from apptha and i would like the same categories as pets4homes have i would also like pet food categories added and pet accessories added

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online