Đã hoàn thành

Añadir Cambiador de moneda y arreglar pequeñas cosas en tienda ONLINE con Wordpress y Woocommerce

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ingdsis với giá €30 EUR trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

Necesito a un profesional para:

- Añadir un cambiador de moneda en "Sticky" en un topbar que tengo con el plugin TapTap.

- Separar un poco más las lineas de texto en la descripción de producto.

- Arreglar un fallo que me aparece al intentar subir un logo, pues se me sube con el prefijo [site_url_secure] y me aparece como link roto.

- Conseguir más velocidad de carga en la pagina principal , pues a veces me tarda en cargar los "slide" de los productos, no se si porque el slide no funciona bien...

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online