Đã đóng

De l'aide pour mon ordinateur/portable/appareil

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €1924 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€1500 - €3000 EUR
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

je voudrai cree un site de escort

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online