Đã hoàn thành

VR application for iOS and Android

Được trao cho:

$250 USD trong 30 ngày
(40 Đánh Giá)
6.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $403 cho công việc này

$555 USD trong 10 ngày
(31 Nhận xét)
6.2