Đã đóng

build a website

Dự án này đã nhận được 83 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $478 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
83
Mô tả dự án

looking a good programmer and become a part of team for one of kind website. if you would like change the world please contact me.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online