build my website on shopify / fix the existing one or whichever is easier and cost effective

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 24

Mô Tả Dự Án

Customize website, add Categories , Sub Categories for products ex. Category: Fashion Jewelry, Artisan Handmade

Sub category: Necklace, Earrings, rings, pendants

Clothing, Accessories

Sub category: Dress Evening

Dress Casual

blouses

shirts

( I will add some later on )

Web content, Blog, Header, Slogan

I uploaded my logo

Checkout

I will add some later on , Have a patient waiting)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online