Đã đóng

from woo to shopify -- 3

Dự án này đã được trao cho Elaineee với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

hello

i am wondering if someone can move my site from woo to shopify

[url removed, login to view]

we have just 20 products and i would like to keep a similar look ,

i prefer someone to do fast

I WILL PROVIDE THE PREMIUM SHOPIFY THEME SO I DON WANT DESIGN , JUST APPLY WHAT INFO WE HAVE TOWARD THE NEW THEME

here is the store i already uploaded with my other site details , i want you to move the info from my current woo to the new one to look as similar as possible

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online