from woo to shopify -- 3

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 5

Mô Tả Dự Án

hello

i am wondering if someone can move my site from woo to shopify

[url removed, login to view]

we have just 20 products and i would like to keep a similar look ,

i prefer someone to do fast

I WILL PROVIDE THE PREMIUM SHOPIFY THEME SO I DON WANT DESIGN , JUST APPLY WHAT INFO WE HAVE TOWARD THE NEW THEME

here is the store i already uploaded with my other site details , i want you to move the info from my current woo to the new one to look as similar as possible

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online