Đã hoàn thành

move shop of wordpress to another wp site

Dự án này đã kết thúc thành công bởi wpsolutionbd với giá $40 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Dear Freelancer

Please move a shop to another wordpress site.

Need it urgently, if possible only with backend login!

Regards Simon

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online