Đã hoàn thành

I need to fix a http 500 error on a website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sahilbalani với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
68
Mô tả dự án

Hi... I have a wordpress site. I uploaded plugins and the site now has a HTTP Error 500.

I downloaded the backup wp-content folder and replaced the current one (changed the name so all files still there)

I just want to get the site back up an running... not sure what the issue is here.

I need someone to inspect the hosting/file manager or whatever needs to be done to fix this quickly.

please ask any questions if you think it will help figure out how much to charge. thank you

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online