I need to fix a http 500 error on a website

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 68

Mô Tả Dự Án

Hi... I have a wordpress site. I uploaded plugins and the site now has a HTTP Error 500.

I downloaded the backup wp-content folder and replaced the current one (changed the name so all files still there)

I just want to get the site back up an running... not sure what the issue is here.

I need someone to inspect the hosting/file manager or whatever needs to be done to fix this quickly.

please ask any questions if you think it will help figure out how much to charge. thank you

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online