Đã hoàn thành

project for safecodedev

Dự án này đã kết thúc thành công bởi safecodedev với giá €18 EUR / hour trong 8 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€12 - €18 EUR / hour
Đã hoàn thành trong
8 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

project for safecodedev

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online