Đã đóng

soscial daily deals site with affilate marketing

Dự án này đã được trao cho bubblesolutions với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

want to create a social deals website similar to [url removed, login to view] and [url removed, login to view] with front and back end.

1. Tell me what framework you will use

2. Tell me how you can manage a large database without lock up or slow down

3. Tell me your experience with affiliate marketing and store referral

4. Show me examples where you have implemented affiliate marketing

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online