switch from shopify to woo

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 29

Mô Tả Dự Án

hello my site is [url removed, login to view]

i need to switch to woocommerce :

- export all my current products to woo ( i think there are 2000 products with variations, but you can export bulk no need for one by one)

-you can keep the same current design ( i have the shopifytemplate if that helps) or something nice

-make sure the site is functional and can accept paypal and amazon payment

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online