Còn mở

website design

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $594 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
122
Mô tả dự án

Interested in creating a nicely designed website that sells women clothing and accessories. We're looking for a skilled website designer that will implement the latest code used for designing highly attractive eye catching websites.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online