Còn mở

I would like to hire a Freelance Developer

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €259 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I need you to develop a sales website for me. I would like this software to be developed for Windows .

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online