Đóng

I would like to hire a PHP Developer

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £325 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I am interested in someone creating some libraries for me of user interface components (vector shapes that look like buttons, dialogs, and other UI components) that allows a user to make slides that look like app screens, then link them together so that they can simulate a fake working prototype of the app that you want to create.

I'd like to do an MVP first (Minimum Viable Product) and then set a new project to create the full set of libraries.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online