Đã đóng

I would like to hire a Website Designer

Dự án này vừa được trao cho itsritu với giá $400 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

We're looking to update and potentially redesign several websites. The ideal candidate would be someone who has amazing tastes and knows how to create interactive, mobile-friendly sites that are stunning and cutting edge. We want to engage our visitors, collect leads, and sell goods. A strong understanding of design and code (HTML 5, CSS, AJAX, etc) is required. We're also open to creating and maintaining sites built with Wordpress.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online