Đã hoàn thành

I would like to hire a Website Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vishal80 với giá $91 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

Hi I am an Italian architect. I have a very old home made website [url removed, login to view] and I really would like to renovate it.

Basically I need to publish pictures of my recent works and a nice simple graphic model.

It has to be seen on mobile phones and apple devices (by now it can't)

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online