Đã hoàn thành

I would like to hire a Website Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi senthilwd với giá $330 USD trong 6 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
6 ngày
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

Hi,

I am a consultant in digital media, specialised in the sport industry and i am looking for a web designer to create a basic basic website on my url : [url removed, login to view] where there is currently a single page.

The future website will be in Wordpress, on the Divi theme (staging website is active and designer would get access to it)

The website should include an attractive homepage (a budget is allocated to buy nice pics) a service or section page a client section or page and a contact form.

Home page should carry the posts of my twitter feed (@pgermeau)

website will be in english and the texts are mostly finalised.

website should be ready by Feb 24.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online