Đã đóng

I would like to hire a Website Designer

Dự án này vừa được trao cho Alex1x23 với giá R$750 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$90 - R$750 BRL
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Criação de um cartaz digital para divulgação de curso jurídico.

Contendo local horário preço professores etc

O cartaz será usado no Facebook e no site para publicidade, bem como será impresso.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online