Đã hoàn thành

Migrate to Magento 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ahtsolutions với giá $17 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hi

Need to migrate small magento site from 1 host 450 products (1.7.0 CE) to another host where magento 2 ([url removed, login to view]) already installed. Will need solve small php error (upgrade file attached) so can upgrade in future & upgrade to 2.1.2 and install the magento 2 migration tool. Apparently host says no issue at there end ?? Also organise redirects form old site & set up google crawler etc in new site. Want to evaluate Magento 2 and after migrating will need other design work done in the future.

Cheers

Pete

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online