Need Quality Assurance Testing Support

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 - $25 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

We are looking for ongoing quality assurance testing support to test accuracy and completeness of website bugs, features, and tasks.

This includes functional regression testing, visual regression testing, browser compatibility testing and smoke testing before deployments and after.

We deliver on bi-weekly sprints and have ongoing tasks to test.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online