Đã đóng

Alfresco migration

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £356 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

There is one Alfresco AMP and one Share AML built against Alfresco SDK 1.1.1 for Alfresco 4.2.e. The two AMP need upgrading to Alfresco 5.1

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online