Alfresco migration

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £250 - £750 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 1

Mô Tả Dự Án

There is one Alfresco AMP and one Share AML built against Alfresco SDK 1.1.1 for Alfresco 4.2.e. The two AMP need upgrading to Alfresco 5.1

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online