Đã đóng

Proxy Server -- 2

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $92 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Would like assistance with setting up Proxy Servers. I use an hourly server on AWS (amazon web services) to run a bot/webcrawler to purchase sneakers. I'm currently paying monthly for private proxies which I use to prevent bans from websites, but hoping someone can show how to create my own proxies to keep costs lower for future shoe releases. For these releases I require hundreds of proxies so may need an automated solution to get them created and would want to change them up each time I refresh to a new IP from the AWS server. Please contact with any information as to how you can help.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online