Còn mở

VMWARE P-2-V LIVE Migration

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $1029 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 SGD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

To troubleshoot and to assist in setting up new P-2-V environment migration works for Windows Server 2012.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online