Đã đóng

wamp phpmyadmin error fixed localhost

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $33 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

web error is: No connection could be made because the target machine actively refused it.

when accessing mysql error is:

Error

MySQL said:

#2002 - No connection could be made because the target machine actively refused it.

The server is not responding (or the local server's socket is not correctly configured).

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online