Đã đóng

I need a handheld gadget to profile vegetables and farm produce for ripeness, sweetness, succulence, water content, poison content etc.

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $4359 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I need a handheld gadget to profile vegetables and farm produce for ripeness, sweetness, succulence, water content, poison content etc.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online