Đã đóng

Help me make chemistry explanation

Dự án này đã được trao cho patmu với giá $133 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I need someone to make explanation notes for me on a 6 topics. I will give the PDF. You will need to summarize the PDFs without copying and add your own graphics for explanation. The notes have to well organized so that students can learn easily from them

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online