PDF to Microsoft Word Documents

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 29

Mô Tả Dự Án

I have two PDF files that I need as word documents. The word document created needs to be in the exact format as it is in the PDF's but fully editable, I would prefer the structure of the pages to be in table format since it is neater. The PDF's are scanned documents that have not been OCR'ed. You can use what ever method to create the documents (software, manually, or both). It is 15 pages total, no images. Black and white (ignore yellow highlighting).

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online