Đã hoàn thành

PDF to Microsoft Word Documents

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Erimmoni với giá $30 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I have two PDF files that I need as word documents. The word document created needs to be in the exact format as it is in the PDF's but fully editable, I would prefer the structure of the pages to be in table format since it is neater. The PDF's are scanned documents that have not been OCR'ed. You can use what ever method to create the documents (software, manually, or both). It is 15 pages total, no images. Black and white (ignore yellow highlighting).

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online