Đã đóng

Reconfigure Word doc with tables

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $122 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I have seven Word files that average roughly 30 pages each that have tables that are "off" slightly. I have reworked one for an example but need the others to match. Essentially I want to "clean up" the look of the files and very slightly change some of the table formatting (combining two cells into a header)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online