Đã đóng

Word document typing. (Physics)

Dự án này đã được trao cho Humingbird98 với giá $15 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 CAD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Type questions along with the diagrams that is part of the question. No need to type solutions. This should be in word document.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online