Word document typing. (Physics)

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 26

Mô Tả Dự Án

Type questions along with the diagrams that is part of the question. No need to type solutions. This should be in word document.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online